Actividades grupais

Activa a túa saúde!

Pilates

Grupos reducidos de unha ou dúas sesións/semana con profesionais cualificados.

Ioga

Grupos reducidos de unha ou dúas sesións/semana con profesionais cualificados.

Grupos de adestramento

Motívate compartindo adestramento con un grupo reducido. Elixe entre unha ou dúas sesión semanais.

Plans de adestramento para todas as poblacións, adaptados ás necesidades de cada persoa e aos obxectivos marcados: mellora do rendemento, prevención e recuperación de lesións, actividades física saúdabel…

Adestrador/a persoal durante toda a sesión. As sesións poderanse realizar presencial nas instalacións da clínica ou por videochamada.

O plan semipresencial consiste nunha sesión mensual (presencial ou online) co/coa adestrador/a persoal e envío de traballo adaptado ás necesidades de cada persoa, aos obxectivos marcados e á dispoñibilidade horaria, para que realice de forma autónoma.

Recuperación
funcional

Na recuperación funcional, os adestradores coa maior coordinación posibel cos nosos fisioterapeutas, traballan para a recuperación de lesións ou dores dos pacientes con exercicios activos que lle permitirá ás persoas adaptarse de forma máis óptima ás súas actividades diarias.