HUGO OGANDO BEREA

Fisioterapeuta

Saber máis
 • Graduado en Fisioterapia pola Universidade de Vigo
 • Máster en Fisioterapia Deportiva e recuperación á actividade física pola Universidade de Cantabria.
 • Máster en Nutrición pola Universidade de Vigo.
 • Osteópata DO pola Escola de Osteopatía de Madrid

Colexiado nº2395

Miriam González Gamallo

Fisioterapeuta

Saber máis
 • Osteópata C.O. (Escuela Osteopatía de Madrid).
 • Postgrado en Fisioterapia Manipulativa Articular.
 • Certificado en pilates Mat Work y Pilates Studio por Workfitness.

Colexiada nº2318

Tito Pampín

Fisioterapeuta

Saber máis
 • Titulado en fisioterapia no ano 2.005 pola Universidade de Vigo.

 • Premio extraordinario fin de carreira.

 • Dende febreiro de 2.006 fisioterapeuta clínico en Fremap.

 • Responsable de formación de entrada de fisioterapeutas en Fremap Galicia.

 • Profesor colaborador da Universidade de León como titor de estancias clínicas en 2007-2008.

 • Profesor de cursos de posgrao dende 2016 (fibrolisis instrumental miofascial e manexo de persoas con lesións no ombreiro) a nivel nacional e internacional.

 • Autor do libro “Non fagas do ombreiro o teu Aquiles” (outubro 2021).

 • Dende 2021 membro da comisión de calidade da facultade de fisioterapia de Pontevedra.

Colexiado nº1323

Ginés Martínez Vázquez

Adestrador

Saber máis
 • Licenciado en Ciencias da Actividade Física, do Deporte e da Saúde
 • Máster en Investigación en Actividade, Física, Deporte e Saúde
 • Posgrao en Avaliación Funcional e Rehabilitación de Lesións
 • Certificacións de formación XPS, XFS, CFSC, IKN I e II

Colexiado COLEF nº65459

Alba Cuba Dorado

Adestradora

Saber máis
 • Doutora en Actividade Física Deporte e Saúde

 • Profesora Asociado da Universidade de Vigo

 • Posgrao en exercicio aplicado a persoas con patoloxías crónicas controladas médicamente

 • Adestradora galego de alto nivel

Colexiada COLEF nº57296

Iago López Roel

Psicólogo deportivo

Saber máis
 • Doutor en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela.
 • Licenciado en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela
 • Máster en Investigación en Psicoloxía da saúde e do deporte pola Universidade Autónoma de Barcelona.
 • Posgrao en Psicoloxía de Alto Rendemento pola Universidade Autónoma de Barcelona.
 • Certificado en Coaching

Nº de Colexiado G-5460

Colaboradores Externos

Tania Álvarez Yates

Adestradora

Saber más
 • Graduada CCAFD
 • Máster en Investigación en Actividade física, deporte e saúde
 • Doctoranda en actividade física, deporte e saúde
 • Docente no Grao de CCAFD da Universidade de Vigo 2019-Actualidade
 • Deportista de Alto Nivel acreditada polo CSD 2016- Actualidade.

Colexiada COLEF nº58317

Javier Carballo López

Entrenador

Saber máis
 • Licenciado en Ciencias da Educación Física e do Deporte.
 • Doutor en Educación, Deporte e Saúde
 • Profesor da Universidade de Vigo
 • Formador Senior de Salvamento e Primeiros Auxilios
 • Atleta de Alto Nivel (DGAN)

Colegiado nº57126

Santiago Chain Salgado

Fisioterapeuta

Saber más
 • Grado en Fisioterapia pola Universidade de A Coruña
 • Diplomado en Enfermería pola Universidade de Vigo
 • Fisioterapeuta no RC Deportivo da Coruña 2011-2019

Colexiado nº2230

Irene Mirás Vázquez

Dietista-nutricionista

Saber máis
 • Licenciada en Nutrición Humana e Dietética pola Universidade de Valladolid
 • Máster Oficial Interuniversitario en Acondicionamento Xenético, Nutricional e Ambiental para o Crecemento e o Desenvolvemento
 • Antropometista ISAK I
 • Certificado en Nutrición Deportiva Avanzada Barça Innovation Hub Universitas
 • ICNS Curso Avanzado en Nutrición Deportiva
 • Antiga deportista de Alto Nivel acreditada polo CSD (2015-2020)

Colegiado nºGA00146