AVISO LEGAL 

DENOMINACIÓN SOCIAL: ONFISIO PONTEVEDRA S.L.
NIF: B94183134
DOMICILIO SOCIAL: Lugar Casal Dourado Lérez 28, 36156 Pontevedra
CONTACTO: Teléfono: 886160655 – Correo electrónico: dpo@clinicason.com
DATOS DE MATRÍCULA NO RM: Tomo 4266, Folio 1, Páxina PO-64623