Tratamento de calquera doenza de tipo osteoarticular xeral: dor de costas, pescozo, escorzamentos, contusións, tendinopatías…

Masaxe, estiramentos, crioterapia, termoterapia, vendaxes, kinesiotaping…

Fisioterapia máis técnica e especializada nas afectacións deportivas e do rendemento, adecuadas á planificación do adestramento de cada intre, traballo preventivo…
3
Conxunto de técnicas manuais e tratamentos non invasivos con visión holística do corpo humán, entendendoo como unha unidade, e non como un conxunto independente de órgaos e estructuras.
3

As Nosas Técnicas

Terapia Manual

Concepto Mulligan, concepto McConell, Método Richelli´s, osteopatía…

Terapia Fascial

Técnica utilizada para reducir a dor e a falta de mobilidade en pacientes que presentan disfuncións no sistema miofascial.

Drenaxe Linfático
Tratamento específico para edemas de todo tipo. Pernas cansas.
Presoterapia
Terapia baseada na presión intermitente das zonas edematosas. Axuda coa drenaxe á recuperación de edemas e pernas cansas.
Fisioterapia Vestibular
Tratamento da desorientación espacial, vértigos periféricos e centrais… (sempre tralo diagnóstico médico)
Sistema Indiba ACTIV PRO RECOVERY
Tratamentos coa máquina INDIBA para recuperación de lesións e mantemento. Recuperación de tecidos, analxesia, hipertermia para vascularización…
Chan Pélvico
Traballo específico para as afectacións uroxinecolóxicas e do chan pélvico. Exercicios, técnicas manuais…
Hipopresivos
Exercicios hipopresivos para o fortalecemento abdomino-lumbar e mantemento funcional.
Ondas de choque
Tratamentos con ondas de choque radiais para o tratamento da patoloxía músculo-tendinosa e articular.